Att sälja obligationerna före förfallodagen


Premieobligationer som getts ut från och med 1996 är registrerade på vp-konto (värdepapperskonto) och kan inte tappas bort.
Gäller även näringsidkare och bolag.
Leveransdag: Obligationerna beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 2 november 2007 Prospekt och villkor för Obligationerna Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare skall därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, dejtingsida topp 10 vilket finns tillgängligt hos Säljaren.Definitioner Anmälningsblankett avser den anmälningsblankett som krävs för deltagande i Erbjudandet Anmälningsperiod avser perioden, från och med till och med 28 september 2007, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet Avkastning för Obligationen är Deltagandegraden multiplicerad med Indexkorgavkastningen Börs avser börser för.Courtage Courtage tillkommer Investeringsbeloppet.Villkor OCH anvisningaammandrag Säljaren erbjuder investering i Obligationen enligt följande försäljningsvillkor.I brevet finns adressen till ditt kontoförande institut, det vill säga den bank eller det institut där du har ditt vp-konto.Avräkningsnotan kan komma att makuleras.För mer information om Underliggande Index, se avsnittet "Beskrivning av Indexkorgen".
Investerare bör vara medvetna om att andra risker än de som beskrivs nedan kan påverka värdet på Obligationen.
Det innebär att om garantiföljden till exempel är 10 premieobligationer ska det vara nummer, och så vidare.Det ska vara en äkta följd.Dessvärre kan man inte spara underskottet till ett kommande år och inte föra över det till sin make/maka eller barn.Har du en vinst i kapitalförsäkringen, som du funderar på att plocka ut, ska du dock ryska dating vuxen sex inte sälja den.Banken eller fondkommissionären kan ta ut en avgift, så kallat courtage, för detta.Investeringen bör betraktas som en investering på medellång sikt.Hur öppnar jag ett vp-konto?Se över din skattemässiga situation kvinnor över 50 frisyrer före årsskiftet det kan du tjäna stora slantar.Inför förfall av en premieobligation, det vill säga återbetalning av kapital, avnoteras premieobligationen från handel den femte bankdagen före avstämningsdagen, om inte Riksgälden meddelar annat.
Räntan räknas från och med den 14 februari 2007 till och med förfallodagen i november/december.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap