Bushido möta kvinna

Redan 1957 log Europarådets kommitté för brottslighetsfrågor upp frågan om dödsstraffet i de europeiska staterna på sitt arbetsprogram.Även Europarådets parlamentariska församling har vid skilda tillfällen behandlat frågan om dödsstraffet.
Intressant ämne att fördjupa sig i och jag tänker träna på att bli bättre i att möta de här beteendemönstren med tydliga motstrategier.
Europarådets olika protokoll tillåter visserligen staterna att bibehålla dödsstraffet under krig eller vid överhängande hot om krig, men det innebär ändå ett klart framsteg att en överenskommelse kunnat antas om avskaffande av dödsstraffet i fredstid.
Afghanistan är inte på väg mot fred tvärtom.Åke Svidén på (ej tillgänglig på nätet men en förkortad version av recensionen publicerades i Västerbottens Folkblad och Sundsvalls Tidning jag gissar att denna bok kommer stå i varje bokhylla där det finns människor som vill kön datum hall hall veta sanningen om Mellanösternkonflikten.Internationella röster om boken.Men den israeliske historikern Ilan Pappes bok är en nödvändig läsning.Talibanerna blir allt starkare.Fastän sanningen om denna tragedi har undertryckts eller förvrängts, har det blivit allt mer uppenbart för eftervärlden att det var frågan om en regelrätt etnisk rensning.Människor kan därmed frihetsberövas när Inrikesministrarna fastställer att det finns skälig anledning att misstänka en person för att vara en nationell säkerhetsrisk respektive en internationell terrorist.
Var stark i tron på att just DU har rätt att finnas till.
Del skall ratificeras, godtas eller godkännas.
Dubbelbestraffning Att ställa någon inför ett val, och utsätta vederbörande för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val vederbörande gör.Bli inte förvånad om vi står inför samma frågeställning i Afghanistan om fem eller tio.Lagen tillåter att utländska medborgare frihetsberövas på obestämd tid utan åtal eller rättegång.Det är DU som har tolkningsföreträde i en situationen.Per Wirtén i Expressen Med minutiös noggrannhet går han igenom by för by, stad för stad i Palestina och bevisar genom dokument hur soldaterna for fram.Många skulle nog mena, palestinierna gör det, att det som Pappe beskriver utgör konfliktens grundbult.Underhållande av information, undanhålla väsentlig information.Exempel: Man är noggrann med sina arbetsuppgifter.Några av dem tillämpade alltjämt detta straff eller ville åtminstone ha kvar möjligheten alt tillämpa det.
Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.
Nu är det dags att FN:s 192 medlemsländer inklusive Europaunionens 27 medlemsländers Premiärministrar/ Statsministrar/ Presidenter att lyfta denna fråga skyndsammast till; För beslut.

Europarådets medlemsstater, som undertecknade detta protokoll den i Rom den 4 november 1950 undertecknade konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som beaktar att den utveckling som skett i flera av Europarådets medlemsstater kännetecknas av en allmän tendens till avskaffande.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap