Kvinnan beroende av Herren
kvinnan beroende av Herren

Att erotisk kontakt baden äta av livets träd är att ha gemenskap med och lyda Gud och att vara beroende av Gud.
Det kan vara svårt att leva ensam om man längtar efter en livspartner och det är ett böneämne som nog borde finnas med i församlingens böner.
Med de segerorden proklamerade Jesus på korset att han hade vunnit seger genom att utge sig och offra sig själv för människosläktet och för hela skapelsen!Församlingen leds inte genom makt eller för att ledarna ska bli betjänade eller för att medlemmarna ska uppfylla pastorns plan.Med smärta skall du föda dina barn.4 Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen.Paulus var inte emot äktenskap men han tänkte utifrån en svår tid för församlingen och han tänkte också utifrån Guds verk (1 Kor 7).Meningen var att de skulle leva.Hela skapelsen lades under förgängelsen meningslöshet, tomhet men med en förhoppning om full befrielse vid Jesu återkomst, för alla som tror på honom och tillhör (vill tillhöra) honom Rom 8:19-24.Paulus kämpade för evangeliets budskap Jesu död och uppståndelse.1 Mos 3:16 Till kvinnan sade han: Jag skall göra din möda stor när du blir havande.(Det kan ju vara som för en av mina väninnor, som nyligen gifte sig, i 50-årsåldern.Resultatet blir då att Jesus blir skymd och människor tar äran eller blir ärade.Syndafallets konsekvens hierarki och rangordning Mannes rådande, bestämmande över kvinnan, var en konsekvens av syndafallet.
Det är den helige Ande som kallar, utrustar och som ska insätta män och kvinnor i tjänster och ledaruppgifter.
Era söner och era döttrar skall profetera, era unga (män) ungdomar skall se syner, och era gamla (män) ordagrant: de äldre bland er skall ha drömmar.
29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.Roten är yasad H3245 som betyder att sätta, lägga en grund, grundval, sitta ned tillsammans, instruera.Alla är ni ett i Kristus Jesus.Ett sunt ledarskap söker Guds ledning och den helige Andes hjälp och kraft.Ords 10:25 När stormen kommer är det ute med den ogudaktige, den rättfärdige har (är) en evig grundval.Undervisning: Elvor Ohlin, innebörden av Livets träd 1 Mos 1:26, gud sade: Låt oss göra människor adam människa till vår avbild tselem skugga, representant, till att vara lika oss.
LaglÖshet är att strunta i Guds vilja och bud och leva hur som helst att förvrida Guds ord så att det passar en själv och egna själviska syften att ha ett sken av gudsfruktan men inte vilja veta av dess kraft att förändras i vilja.
Kanske är svaret samma som för allt som Gud måste uppenbara, som annars är dolt för oss: det är bara när vi närmar oss Guds ord i ödmjukhet och böjer oss, som vi kan se (Guds rike).Hur älskar man och offrar sig som Kristus?

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap