Sex första dagen citat


sex första dagen citat

Rom) "Ultima ratio regum" - Konungars sista argument "Ut sementem feceris, ita metes" - Som man sår får man skörda "Ultra posse nemo obligatur" - ingen må tvingas över sin förmåga "Ut incepit fidelis sic permanet" - Hon började trogen och förblir sådan "Ut saepe.
"Rem acu tetigisti!" - Du har berört vi har sex en gång i månaden saken med en nål!
Lyckan står dem djärvom bi "Adversus solem ne loquitor" - Tala inte mot solen.D.) - I Herrens år (."Noli me tangere!" - Rör mig inte!Tig andaktsfullt) "Fiat iustitia pereat mundus" - Må rättvisan ha sin gång även om världen går under "Felix qui potuit rerum cognoscere tempus" - Lycklig är han som förstår händelsers orsaker "Feci guod potui, faciant meliora potentes" - Jag har gjort vad jag kunnat,.(Ännu en dag förslösad) "Difficilia sunt ne sint" - Svårigheterna äro till för att övervinnas "De mortuis nisi bonum" - Säg endast goda saker om de döda "Degeneres animos timor arguit" - Fruktan förråder den fege "Dies diem docet" - Den ena dagen är den.Knappar, rÄttelseblad till den tryckta versionen, wHO Family of International Classifications (WHO-FIC) Network har sedan 2011 godkänt ICF-uppdateringar varje år i oktober.Quo vadis?" - Vart går du?"Fluctuat nec mergitur" - Det vräks av vågen, men sjunker inte "Fundamentum bonum, futura optima" - God grund, bästa framtid "Faber est suae quisque fortunate" - Envar är sin egen lyckas smed "Facis de necessitate virtutem" - Du gör en dygd av nödvändigheten "Favete linguis".Negligentia communis boni."Salve" - Var hälsad T "Terra firma" - Fast mark "Tu es ille vir" - Du är den mannen "Taceant colloquia" - Må pratet tystna "Te Deum laudamus" - O Gud, vi lova Dig "Tetigisti acu" - Du har slagit huvudet på spiken "Tabula rasa".Bibeln) "Lapsus memoriae" - Ett minnesfel "Lux sit" - Varde ljus M "Mare Nostrum" - Vårt hav "Mea culpa" - Min skuld, synd "Manu propria" - På egen hand "Mara clausum" - Ett stängt hav "Magnum opus" - Offantligt arbete "Memento" - Kom ihåg;.
Audentes fortuna iuvat" - Ödet hjälper de djärva.
"Quaere veritatem" - Sök sanningen "Quo vadis, Domini?" - Vart går Du, Herre?
"Nudo sub aere" - Under bar himmel "Notarius publicus" - Offentlig notarie "Nudas veritas" - Den nakna sanningen "Nunc est bibendum" - Nu bör man dricka "Nemo nascitur artifex" - Ingen föds mästare "Natura non facit saltus" - Naturen gör inga språng "Nam et ipsa.Enligt lagen "Dominus Vobiscum" - Herren vare med eder "Dominus illuminatio mea" - Herren är mitt ljus "Dubito hoc facere" - Jag tvekar att göra detta "Dum tacent clamant" - Medan de tiger ropar de "Dira necessitas" - Den grymma nödvändigheten "Deus ex machina".Tanklöst gynnande av utlänningar.(Han är skyldig.) "Cogito ergo sum " - Jag tänker alltså finns jag "Canis meus id comedit" - Min hundåt upp det "Citius, altus, fortius" - Snabbare, högre, starkare "Civis Romanus sum" - Jag är romersk medborgare "Ceteris paribus" - Under för övrigt lika förhållanden.Recept "Auri sacra fames!" - Den förbannande törsten efter guld "Ave crux spes unica".Sluta upp!) "Manius manum lavat" - Den ena handen tvättar den andra "Mortui per libros vivunt" - De döda leva genom böckerna "Multis e gentibus vires" - Styrka från många red dating människor "Mysterium simplicata" - Hemligheten med enkelhete "Miserere mei, Domini" - Herre, förbarma Dig över.Söndra och härska "Do ut des " - Jag ger för att du skall ge "De facto." - Är din kunskap intet, om inte någon annan vet att du vet?
Blir ryktbar) "Si vis pacem, para bellum" - Om du vill fred, rusta dig för krig "Summa summarum" - Summornas summa (totalsumman) "Stabat mater dolorosa" - Där stod den smärtfyllda modern "Status quo ante bellum" - Tillståndet man var i före kriget "Summum ius, summa.
"Pars maior lacrimas ridet et intus habet" - Man ler åt sina tårar men har dem i sitt hjärta "Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus" - Bergen är i födslovånda, en löjlig råtta kommer att födas "Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris" - Det.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap